Điều chỉnh dự án tôn tạo di tích Chiến thắng Xương Giang (Bắc Giang)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Chiến thắng Xương Giang tại tỉnh Bắc Giang.
Điều chỉnh dự án tôn tạo di tích  Chiến thắng Xương Giang (Bắc Giang)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Chiến thắng Xương Giang tại tỉnh Bắc Giang. 

 

Theo đó, Bộ này thỏa thuận điều chỉnh các hạng mục trong Dự án, như: xây dựng Đền thờ anh hùng nghĩa sĩ Xương Giang, Nghi môn, Bình phong, Tả vu, Hữu vu, lầu chuông, lầu trống, am hóa sớ, nhà thủ từ… Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cũng lưu ý, hồ sơ Dự án cần chỉnh sửa một số chi tiết, như: tăng bề ngang của chi tiết Phượng trên trụ Nghi môn; điều chỉnh đồ án chữ Thọ ở mặt sau bình phong và không làm hoa sen trên đỉnh trụ…

 

Trước đó, vào tháng 4/2015, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang đã gửi công văn lên Bộ VHTT&DL đề nghị thẩm định điều chỉnh Dự án. Dự án trên được xây dựng nhằm mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Chiến thắng Xương Giang và xây dựng khu di tích này thành điểm đến của du lịch Bắc Giang. 

BK

ngocthanh