Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng  đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; quyết định việc điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chuyển phần vốn trái phiếu chính phủ còn dư của dự án Đầu tư xây dựng 2 đoạn tuyến qua thị xã Gia Nghĩa (gồm đoạn Quốc lộ 14 và đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14) tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 sang Dự án nêu trên để thanh toán đối với phần tăng tổng mức đầu tư của Dự án do thay đổi chế độ, chính sách, biến động giá nguyên vật liệu theo quy định. Bộ GTVT chịu trách nhiệm về việc rà soát số vốn trái phiếu chính phủ còn dư của dự án Đầu tư xây dựng 2 đoạn tuyến qua thị xã Gia Nghĩa.

 

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, về việc sử dụng vốn trái phiếu chính phủ còn dư của dự án Đầu tư xây dựng 2 đoạn tuyến qua thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để đầu tư các hạng mục bổ sung của dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, Bộ GTVT phải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 10155/VPCP-KTTH ngày 18/12/2014 của Văn phòng Chính phủ).

H.B

ngocthanh