Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2015 sẽ đánh giá lại chặng đường Việt Nam gia nhập WTO

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2015 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam - Hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra ngày 27/8 tới tại tỉnh Thanh Hóa. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì tổ chức.
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2015 sẽ đánh giá lại chặng đường Việt Nam gia nhập WTO

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2015 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam - Hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra ngày 27/8 tới tại tỉnh Thanh Hóa. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì tổ chức.

 

Hai mục đích chính mà Diễn đàn hướng tới là chuẩn bị nội dung cho báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2015 về đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đánh giá về các cam kết song phương, đa phương mà Việt Nam đã và sẽ tham gia.

 

Tại Diễn đàn năm nay, dự kiến sẽ có hai bài trình bày mang tính chất đề dẫn là: "Tổng quan tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những cam kết trong WTO và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta" do đại diện Bộ Công Thương trình bày và "Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - cơ hội hướng tới mô hình tăng trưởng bao trùm, toàn diện hơn" do đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày.

 

Theo đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tham gia tích cực hơn vào nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương và rất nhiều làn sóng hội nhập mới, Diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến thảo luận từ các chuyên gia để góp phần có góc nhìn đa chiều và đánh giá khách quan về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Việt Thắng

ngocthanh