Đề xuất phương án hướng tuyến dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi xem xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về hướng tuyến điều chỉnh dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn Km1+800 - Km45+100 nhằm phục vụ thiết kế Dự án
Đề xuất phương án hướng tuyến dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi xem xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về hướng tuyến điều chỉnh dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn Km1+800 - Km45+100 nhằm phục vụ thiết kế Dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến thống nhất với đề xuất của tư vấn về hướng tuyến và các đề xuất đoạn điều chỉnh so với phương án tuyến đã được phê duyệt trong bước lập dự án như hồ sơ.  

 

Cụ thể, về nút giao, UBND Tỉnh thống nhất phương án tổ chức nút giao thông tại Km1+800 như đề xuất để đảm bảo khả năng thông hành. Về hướng tuyến, nút giao liên quan đến Cụm công nghiệp Hợp Thành, thống nhất với phương án thiết kế nút giao số 3 như tư vấn đề xuất, tuy nhiên cần đảm bảo hạn chế thấp nhất việc sử dụng diện tích đất đã quy hoạch của Cụm công nghiệp Hợp Thành.

 

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh cũng kiến nghị không cần thiết phải đầu tư xây dựng nút giao số 1 do khoảng cách từ đầu tuyến đến nút giao chỉ dưới 2km, không đảm bảo hiệu quả đầu tư khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng; thực hiện đầu tư xây dựng các nút giao số 2, số 4 ngay trong giai đoạn 1 để kết nối tuyến cao tốc với Quốc lộ 4A (đi Cao Bằng), Quốc lộ 1B (đi Thái Nguyên, Bắc Kạn), vào Khu trung chuyển hàng hóa của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và thuận tiện cho việc kết nối vào Trục trung tâm của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam liên hệ trực tiếp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn để thống nhất về hướng tuyến những đoạn qua khu vực quân sự và cập nhật, chỉ đạo tư vấn thiết kế triển khai thực hiện.

BK

ngocthanh