Đề xuất đầu tư giai đoạn II tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

UBND tỉnh Thái Bình vừa có đề xuất gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư giai đoạn II tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc
Đề xuất đầu tư giai đoạn II tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc  Cầu Giẽ - Ninh Bình

UBND tỉnh Thái Bình vừa có đề xuất gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư giai đoạn II tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

 

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn I của tuyến đường nối tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Bên cạnh đó, địa phương này tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành để làm rõ sự cần thiết đầu tư giai đoạn II, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 T.T

ngocthanh