Đề xuất cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Thành Công (Hà Nội)

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (CTCP) đang xin UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép làm chủ đầu tư dự án Cải tạo,
Đề xuất cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Thành Công (Hà Nội)

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (CTCP) đang xin UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép làm chủ đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu chung cư cũ Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Nếu được chấp thuận làm chủ đầu tư, dự kiến CTCP sẽ thực hiện Dự án với quy mô bao gồm 86 tòa nhà chung cư (lắp ghép tấm lớn) với 5.000 hộ dân. 

 

Hình thức tham gia đầu tư là chủ đầu tư và các chủ sở hữu căn hộ hợp pháp thỏa thuận thực hiện Dự án bằng phương thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở các chủ sở hữu góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ và hưởng lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

 

Hà Nội đang có chủ trương cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ (là các khu tập thể thấp tầng) xuống cấp trên địa bàn Thành phố để tạo dựng các khu ở mới đồng bộ, an toàn cho người sử dụng. 

 

Xét đề nghị này của CTCP, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giao cho Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất và báo cáo UBND Thành phố.

T.T

ngocthanh