Để phát huy vai trò của bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

“Xây dựng Nghị định quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng” là chủ đề của Hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức nhằm triển khai thi hành Khoản 4, Điều 9 của Luật Xây dựng.
Để phát huy vai trò của  bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

“Xây dựng Nghị định quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng” là chủ đề của Hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức nhằm triển khai thi hành Khoản 4, Điều 9 của Luật Xây dựng. Tại Hội thảo, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2014, số tiền bồi thường cho các chủ đầu tư xây dựng công trình đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng, trong đó đa phần là các công trình của Nhà nước. Một số công trình trọng điểm quốc gia đang được bảo hiểm với số tiền lớn có thể kể đến như: Thủy điện Sơn La (15.066 tỷ đồng), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (3.300 triệu USD)...  

IMG

Bảo hiểm xây dựng là một trong những biện pháp bảo đảm cho quá trình thực hiện các công trình, dự án, giúp chủ đầu tư yên tâm về nguồn vốn mà mình đã đầu tư

Ảnh: LTT

Từ kết quả thực tiễn, ông Phùng Ngọc Khánh đánh giá, bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng thời gian qua đóng vai trò quan trọng, là một trong những biện pháp bảo đảm cho quá trình thực hiện các công trình, dự án, giúp chủ đầu tư yên tâm về nguồn vốn mà mình đã đầu tư. Bên cạnh đó, bảo hiểm xây dựng cũng là công cụ, giải pháp tài chính hữu hiệu giúp cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác.

 

Tuy nhiên, theo ông Phùng Ngọc Khánh, bên cạnh những tác động tích cực mà bảo hiểm xây dựng đem lại, hiện vẫn cũng còn không ít những hạn chế nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện loại hình bảo hiểm này, như: các bên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tại hợp đồng bảo hiểm; sự hợp tác chưa tốt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như với các chủ đầu tư, nhà thầu gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chính các bên tham gia bảo hiểm, người lao động và bên thứ ba.

 

Để phát huy vai trò của bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, giảm thiểu các tác động tiêu cực, ông Phùng Ngọc Khánh cho rằng, cần sớm ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là việc làm cần thiết để hiện thực mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý thống nhất cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 Q.M

ngocthanh