Để nhà thầu trong nước tiến tới làm chủ công nghệ thi công đường sắt đô thị

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước để đảm bảo việc chuyển giao công nghệ mới đạt hiệu quả; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp thu công nghệ và tiến tới làm chủ công nghệ thi công, khai thác, chế tạo trong lĩnh vực vận tải đường sắt đô thị.
Để nhà thầu trong nước tiến tới  làm chủ công nghệ thi công đường sắt đô thị

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước để đảm bảo việc chuyển giao công nghệ mới đạt hiệu quả; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp thu công nghệ và tiến tới làm chủ công nghệ thi công, khai thác, chế tạo trong lĩnh vực vận tải đường sắt đô thị.

IMG

Các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị là các dự án mang tính chiến lược trong việc giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông

 Ảnh: Tất Tiên

Đó là thông tin vừa được nêu tại Thông báo số 258/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Cuộc họp về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị TP.HCM. 

 

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đúng tiến độ dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên; dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương và tuyến đường sắt đô thị số 5 TP.HCM.

 

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị là các dự án mang tính chiến lược trong việc giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông mà hệ thống đường bộ không đáp ứng được tại các thành phố lớn. Thời gian qua, UBND TP.HCM đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị và thực hiện các dự án đường sắt đô thị, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thu xếp nguồn vốn, triển khai thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng... Đến nay, các dự án đều được triển khai theo kế hoạch. Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, dự án metro được thực hiện đầu tiên tại Việt Nam, được chuẩn bị trong nhiều năm, thời gian đầu chậm tiến độ do vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các hạng mục công trình đều được triển khai đúng tiến độ. Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương cũng đang trong quá trình thi công.

 

Để đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Cụ thể, đối với dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP.HCM tập trung quyết liệt triển khai, sớm khởi công gói thầu CP1a để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hoàn thành Dự án vào năm 2020; đồng thời, sớm thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, khẩn trương triển khai đào tạo đội ngũ vận hành, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành, khai thác đường sắt đô thị sau này.

 

Đối với dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương, UBND TP.HCM nỗ lực đẩy nhanh quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt tích cực chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện giải ngân đúng tiến độ; đồng thời, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị hồ sơ báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh Dự án tại Kỳ họp tháng 10/2015. Hồ sơ trình Quốc hội cần cập nhật nghiên cứu đối với toàn tuyến đường sắt đô thị số 2, Thủ Thiêm - Tây Ninh.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc người có thẩm quyền của Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật  Đấu thầu để lựa chọn đơn vị tổng thầu thiết kế - thi công thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương. UBND TP.HCM chịu trách nhiệm triển khai việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát trong quá trình thực hiện.

 

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 5 TP.HCM, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, cùng với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến metro số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn đã được lập, UBND TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tuyến metro số 5, giai đoạn 2, ngã tư Bảy Hiền - bến xe Cần Giuộc mới, tổng hợp thành báo cáo chung để Hội đồng thẩm định nhà nước tiến hành thẩm định Dự án tổng thể toàn tuyến Đường sắt đô thị số 5, cầu Sài Gòn - bến xe Cần Giuộc mới và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Hải Bình

ngocthanh