Đề nghị xóa 1.082 tỷ đồng nợ thuế cho 254 doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính đã chính thức đề nghị Quốc hội xóa 1.082 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp cho 254 doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Đề nghị xóa 1.082 tỷ đồng nợ thuế  cho 254 doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính đã chính thức đề nghị Quốc hội xóa 1.082 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp cho 254 doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ đối với 3 trường hợp. Một là, DNNN sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu nợ thuế được xóa khi có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế để giá trị thực tế vốn nhà nước tại DN đủ điều kiện sắp xếp lại. Hiện có 36 đơn vị có tổng số nợ là 273 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6/2015). Trong đó, tiền thuế là 101 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 172 tỷ đồng.

IMG

Nhiều thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính về xóa nợ thuế cho một số doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa

Ảnh: Nhã Chi

Hai là, DNNN đã cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1/7/2007. Tính đến ngày 30/6/2015, tổng số có 68 DN còn nợ 209 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế là 136 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 73 tỷ đồng.

Ba là, DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/12/2015 còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1/7/2007. Hiện có 150 đơn vị còn nợ 600 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp (tính đến thời điểm ngày 30/6/2015).

“Việc xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế như trên sẽ giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, qua đó giúp tháo gỡ gánh nặng cho cá nhân, DN cũng như cơ quan thuế; tiết kiệm chi phí quản lý hành chính thuế, đồng thời góp phần thực hiện thành công chính sách tái cơ cấu DNNN”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhìn nhận.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, xóa nợ cho 2 trường hợp đầu (trường hợp thứ 3 không xóa cũng không thể thu được vì DN giải thể) là để thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, đẩy mạnh cổ phần hóa. “DNNN nằm trong danh sách cổ phần hóa mà có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế nếu không xóa thì chỉ còn cách duy nhất là giải thể, vì không còn vốn chủ sở hữu thì bán chẳng ai mua, cổ phần hóa cũng không nhà đầu tư nào quan tâm”, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn giải thích và ví von, cũng tương tự như cô gái đang mắc nợ nần, nếu gia đình không tìm cách trả hết nợ thì không chàng trai nào dám “rước cục nợ” về nhà.

“Trong nhiều trường hợp (68 DN) khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu không tính các khoản nợ thuế vào giá trị DN hoặc tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế phát sinh sau thời điểm chuyển đổi sở hữu, chuyển thành công ty cổ phần nhưng nguyên nhân xuất phát nợ nần từ thời kỳ còn là DNNN nên nhà đầu tư, chủ sở hữu mới không nhận thì cũng cần phải xóa (trường hợp thứ hai)”, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn bình luận. “Thực tế có DNNN xác định giá trị DN tính cả khoản nợ thuế là 4,3 tỷ đồng. Công ty cổ phần sau khi cổ phần hóa cũng đã nhận trách nhiệm về khoản nợ này, nhưng lúc trả tiền nợ thuế thì phát sinh ra khoản tiền chậm nộp là 2,3 tỷ đồng. Vì theo quy định, chỉ khi nào DN nộp thuế mới tính tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp. Số tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp này phát sinh từ thời còn là DNNN nên không có đạo lý nào bắt cổ đông của công ty cổ phần phải trả”, ông Hoàng Anh Tuấn dẫn chứng.

“Cũng tương tự như gia đình cho cô gái 10 triệu đồng để mua xe máy, nhưng cô thích chiếc xe máy đẹp hơn nên đã đi vay thêm. Sau khi gả chồng, gia đình mới phát hiện ra khoản tiền vay của cô gái. Trong trường hợp này thì gia đình “ráng mà trả nợ thay” chứ không thể bắt gia đình nhà chồng cô gái phải chịu khoản nợ phát sinh từ thời cô gái chưa đi lấy chồng”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ví von.

Tổng số DNNN được xóa nợ là 254 đơn vị và tổng số thuế mà Bộ Tài chính đề nghị xóa cũng vào khoảng 1.082 tỷ đồng nên không tác động lớn đến cân đối ngân sách nhà nước và cũng không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, vì vậy, nhiều thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa. 

“Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp sẽ dẫn đến trường hợp nhiều DN hiện nay chưa đến thời điểm cổ phần hóa cố tình chây ì, chậm nộp tiền thuế để tăng số nợ thuế lớn hơn số lỗ lũy kế hoặc cố tình không kê khai số thuế nợ trong giá trị của DN để được hưởng chính sách xóa nợ thuế của Nhà nước”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết.

Vẫn theo ông Phùng Quốc Hiển, mặc dù vẫn còn một số ý kiến “lăn tăn”, nhưng đa số đều mong muốn Quốc hội chấp thuận với đề nghị của Bộ Tài chính. “Để tránh tình trạng lợi dụng chính sách của Nhà nước, cần quy định chỉ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp trước ngày 31/12/2015”, ông Phùng Quốc Hiển đề xuất.

Riêng với trường hợp xóa nợ thuế cho DNNN đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1/7/2007, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, hiện vẫn còn nhiều ý kiến quan ngại vì không phù hợp với pháp luật. Cụ thể, theo tinh thần của Nghị định số 159/2011/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì DN sau khi chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của DN trước khi chuyển đổi.

 Hà Thành

ngocthanh