Đề nghị hoàn trả JICA tiền vay ODA không sử dụng hết

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có đề nghị Bộ Tài chính hoàn trả tiền vay ODA Nhật Bản không sử dụng hết cho Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản
Đề nghị hoàn trả JICA tiền vay ODA không sử dụng hết

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có đề nghị Bộ Tài chính hoàn trả tiền vay ODA Nhật Bản không sử dụng hết cho Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) của dự án Phát triển mạng viễn thông nông thôn miền Trung. Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo gửi Chính phủ về nội dung này.

 

Xét đề nghị của VNPT và báo cáo của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hoàn trả vốn vay JICA không sử dụng hết cho dự án Phát triển mạng viễn thông nông thôn miền Trung trên tài khoản tạm giữ. VNPT được nhận lại số tiền lãi phát sinh đối với tài khoản này và việc tính trị giá lãi VNPT thực tế được nhận sẽ căn cứ vào thời điểm Bộ Tài chính chuyển trả cho VNPT. 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, VNPT bàn với JICA về việc đề nghị cho sử dụng số tiền vay còn dư vào dự án khác mà không phải hoàn trả.

 

Dự án Phát triển mạng viễn thông nông thôn miền Trung có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, với mục tiêu là xây dựng mới mạng viễn thông như các hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, mạng ngoại vi, hệ thống mạch vòng vô tuyến WLL tại khu vực 10 tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Phú Yên) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực này.

 H.B

ngocthanh