Đề nghị hỗ trợ 6 dự án văn hóa, thể thao trên địa bàn Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ Lê Văn Tâm vừa có ý kiến đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) hỗ trợ thực hiện một số dự án trong thời gian tới nhằm phát huy các di sản,
Đề nghị hỗ trợ 6 dự án văn hóa, thể thao trên địa bàn Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ Lê Văn Tâm vừa có ý kiến đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) hỗ trợ thực hiện một số dự án trong thời gian tới nhằm phát huy các di sản, thiết chế văn hóa cũng như tiềm năng du lịch của địa phương.

 

Về Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá, thể thao, UBND tỉnh Cần Thơ đề nghị, Bộ VHTT&DL hỗ trợ 6 dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao; Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống; Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền phổ biến phim vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo; Dự án tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam và phòng chống bạo lực gia đình và tăng cường năng lực thực hiện công tác gia đình; Dự án phát triển thể thao thành tích cao. 

 

Liên quan đến kế hoạch phát triển hạ tầng du lịch, UBND tỉnh Cần Thơ cũng đề nghị Bộ VHTT&DL hỗ trợ dự án Đường vào Khu du lịch sinh thái Phong Điền và Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, TP. Cần Thơ. Đồng thời, kiến nghị Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định thành lập Ban Điều phối du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm tạo sự hợp tác, liên kết giữa các tỉnh/thành trong khu vực để Đề án phát triển du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long (đã được Bộ VHTT&DL phê duyệt trước đó) phát huy hiệu quả.

 

Đối với các dự án Cần Thơ đề xuất hỗ trợ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã giao các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ nghiên cứu đưa vào nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch do Bộ quản lý.

 BK

ngocthanh