Đề nghị hỗ trợ 32 triệu USD cho 4 dự án du lịch tại Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Ban quản lý quốc gia dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công
Đề nghị hỗ trợ 32 triệu USD cho 4 dự án du lịch tại Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Ban quản lý quốc gia dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - GMS xem xét, ghi danh mục đầu tư các dự án phát triển hạ tầng du lịch sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn Tỉnh với tổng giá trị đề nghị là 32 triệu USD. 

 

Theo đó, có 4 dự án đầu tư được UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất quan tâm, bao gồm: dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê với tổng mức đầu tư 15 triệu USD để xây dựng tuyến đường ven biển dài 1.750 m, các thiết bị phục vụ du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường cho Khu du lịch Mỹ Khê; dự án Đầu tư hạ tầng du lịch huyện đảo Lý Sơn với tổng mức đầu tư 7 triệu USD với các hạng mục xây dựng tuyến đường du lịch lên núi Giếng Tiền và đường đến các điểm di tích trên đảo Lý Sơn với tổng chiều dài 2,3 km, 1 trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch khoảng 5.00 m2; các hạng mục phục vụ du lịch cộng đồng tại điểm du lịch quốc gia Lý Sơn; dự án Đầu tư Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn với tổng mức đầu tư 6 triệu USD để xây dựng tuyến đường dài 4 km tại Khu văn hóa này và dự án Đầu tư hạ tầng du lịch vào Khu du lịch văn hóa Sa Huỳnh (thay cho dự án Đường vào Khu du lịch Thác Trắng Minh Long) với tổng mức đầu tư 4 triệu USD nhằm xây dựng một tuyến đường trong Khu du lịch văn hóa Sa Huỳnh dài 1,5 km. 

 

Sở VHTT&DL Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ là chủ đầu tư các dự án trên. 

BK

ngocthanh