Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Để đẩy nhanh việc chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong Kỳ IDA17, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình,  dự án sử dụng vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Để đẩy nhanh việc chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong Kỳ IDA17, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số giải pháp cụ thể.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ Bộ NN&PTNT sớm hoàn tất phê duyệt Văn kiện dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” để kịp đàm phán với WB trong năm tài chính 2015; cùng các nhà tài trợ xác định các vướng mắc lớn làm chậm trễ quá trình chuẩn bị, đàm phán các hiệp định và thực hiện các dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, đề xuất phương hướng và biện pháp giải quyết dứt điểm, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Bộ Tài chính được giao chủ trì, cùng các cơ quan liên quan phối hợp làm rõ những quy định về việc chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên để dễ thực hiện trong các dự án ODA; đánh giá, làm rõ cơ sở của việc yêu cầu cắt giảm hoặc không bố trí vốn vay ODA cho hoạt động tăng cường nhân lực, xây dựng chính sách đối với các dự án vay vốn ODA; quy định cụ thể, rõ ràng về đối tượng và tỷ lệ cho vay lại theo chủ trương cho các địa phương vay lại vốn vay ODA.

 Hải Bình

ngocthanh