Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có buổi họp nghe Sở Y tế báo cáo tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án  Bệnh viện Nhi Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có buổi họp nghe Sở Y tế báo cáo tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

 

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc, UBND quận Hà Đông và các đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy hoạch, bàn giao cho UBND quận Hà Đông quản lý trước ngày 20/6/2015 và làm cơ sở lên phương án, áp giá, duyệt dự toán phục vụ công tác GPMB theo quy định. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tiến độ thực hiện GPMB Dự án.

 

Liên quan đến tiến độ triển khai Dự án, Thành phố yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, đề xuất lựa chọn phương án kiến trúc, trình thẩm định, phê duyệt dự án… theo tiến độ UBND Thành phố giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định; Sở Quy hoạch - Kiến trúc giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến quy hoạch, lựa chọn phương án kiến trúc.

 TT

ngocthanh