Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thủy lợi đang triển khai

Đó là yêu cầu và nhiệm vụ của Ban quản lý (BQL) Trung ương các dự án thủy lợi đối với các đơn vị dưới sự quản lý của Ban trong thời gian tới.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thủy lợi đang triển khai

Đó là yêu cầu và nhiệm vụ của Ban quản lý (BQL) Trung ương các dự án thủy lợi đối với các đơn vị dưới sự quản lý của Ban trong thời gian tới.

 

Theo đó, Ban này sẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ việc trao thầu, thực hiện và giải ngân 7 dự án đang triển khai gồm WB5, WB6, WB7, ADB5, ADB6, JICA2… đảm bảo kế hoạch giải ngân năm 2015 đạt 2.792.583 triệu đồng (trong đó vốn đối ứng là 354.800 triệu đồng, vốn nước ngoài là 2.437.783 triệu đồng). Chỉ tiêu giải ngân cụ thể của 6 tháng cuối năm là: 1.847.384 triệu đồng, đồng thời hoàn thành tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên (huyện Khoái Châu - Hưng Yên) trong năm 2015 (do BQL Trung ương các dự án thủy lợi làm chủ đầu tư trực tiếp) và một số tiểu dự án khác thuộc dự án ADB5.

IMG

Việc bảo đảm tiến độ các công trình thủy lợi có ý nghĩa nhiều mặt, trong đó có việc phòng chống lụt bão

 Ảnh: LTT

BQL Trung ương các dự án thủy lợi cũng khẳng định sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp quản lý dự án đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong công tác đấu thầu và quản lý dự án; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đối với các dự án đang bị chậm hoặc có nguy cơ chậm, có giải pháp quyết liệt đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng đăng ký lại kế hoạch, tiến độ trong đó có giải pháp bù đắp những công việc đã bị chậm trễ. Đặc biệt lưu ý đến thi công các công trình liên quan đến phòng chống lụt bão, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thi công công trình trong mùa mưa, bão; ưu tiên cho các công trình vượt lũ; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư trong công tác trao thầu, tổ chức thực hiện và giải ngân đúng theo pháp luật.

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà BQL Trung ương các dự án thủy lợi đề ra đó là công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể: sẽ tiếp tục có những giải pháp thiết thực trong cơ quan và tại các BQL dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý pháp luật để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng.

Nguyễn Quang

ngocthanh