Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do ADB tài trợ tại Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 7 dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ đã và đang triển khai thực hiện với số vốn khoảng 330 triệu USD. Trong đó, có 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng (dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 1 và dự án Hệ thống tưới huyện Thạch Thành);
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do ADB tài trợ tại Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 7 dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ đã và đang triển khai thực hiện với số vốn khoảng 330 triệu USD. Trong đó, có 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng (dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 1 và dự án Hệ thống tưới huyện Thạch Thành); 5 dự án đang triển khai thực hiện (Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP. Thanh Hóa; Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường vùng miền Trung, Phát triển hệ thống tưới kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã; Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn; Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2). Các dự án do ADB tài trợ vốn được đánh giá là phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn. 

 

Theo đánh giá, hầu hết các dự án được triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, dự án Cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn tiến độ chậm do công tác đầu tư kéo dài, dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP. Thanh Hóa được ADB và Chính phủ gia hạn thêm 1 năm. Hiện các ngành, đơn vị có liên quan của Tỉnh, các nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ADB để sớm triển khai thi công, cũng như bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

BK

ngocthanh