Đẩy nhanh tiến độ công trình Trạm xử lý nước thải TP. Thái Nguyên

Để bảo đảm Gói thầu số 11A (Xây lắp Trạm xử lý nước thải) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Thái Nguyên hoàn thành theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Đẩy nhanh tiến độ công trình  Trạm xử lý nước thải TP. Thái Nguyên

Để bảo đảm Gói thầu số 11A (Xây lắp Trạm xử lý nước thải) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Thái Nguyên hoàn thành theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm vừa có ý kiến chỉ đạo một số đơn vị liên quan đến Dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô (nhà thầu thi công) cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục được giao, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, tiến độ thi công Gói thầu số 11A. Cụ thể, thi công hoàn thiện phần xây lắp nhà kỹ thuật trong tháng 11/2015; thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tháng 12/2015.

Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên (chủ đầu tư) phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công Dự án; chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành Dự án theo kế hoạch đã đề ra; nếu có vướng mắc, báo cáo UBND Tỉnh để có biện pháp tháo gỡ kịp thời; khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục của Dự án, trình cơ quan chức năng cân đối thanh toán cho các đơn vị thi công đúng quy định. 

Trước đó, ông Nhữ Văn Tâm đã cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công; Công ty Berim (tư vấn thiết kế), Công ty Degremont SA (nhà thầu cung cấp thiết bị) và Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC (tư vấn giám sát) thực hiện kiểm tra tiến độ thi công Gói thầu số 11A. 

Tính đến nay, Gói thầu số 11A được chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai cơ bản hoàn thành 90% khối lượng thiết kế. Tuy nhiên, nhà thầu thi công chưa tập trung triệt để nguồn lực thi công nên các hạng mục còn chậm so với kế hoạch, gây ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

 BK

ngocthanh