Đẩy nhanh tiến độ các dự án di dân, định canh định cư

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu rà soát, đánh giá để đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án di dân, định canh định cư

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu rà soát, đánh giá để đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tính đến hết năm 2014, các địa phương đã hoàn thành 43/44 điểm dự án định canh, định cư (ĐCĐC) xen ghép, kết thúc 119/252 dự án ĐCĐC tập trung. Các địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực đưa dân vào các dự án đã hoàn thành hoặc đã đảm bảo hạ tầng cơ bản, có đất ở, đất sản xuất. Sau 7 năm thực hiện, đến nay đã hoàn thành ĐCĐC cho tổng số 19.908 hộ với hơn 89.000 khẩu, đạt 67% kế hoạch.

 

Tại cuộc họp diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới mục tiêu, ý nghĩa của chính sách trong việc hỗ trợ di dân, thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho những hộ còn du canh, du cư có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng các cơ quan, địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai và đạt được cơ bản khối lượng công việc thực hiện. Nguồn vốn triển khai được phân bổ đã đạt 86% tổng số được duyệt tại Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lồng ghép được nhiều chương trình, dự án khác.

 

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chính sách, đặc biệt là tập trung giải quyết những việc còn hạn chế, nhất là vấn đề quy hoạch, bố trí đất sản xuất cho dân, thủ tục triển khai dự án còn kéo dài. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến xử lý trực tiếp những vấn đề như trượt giá ở một số dự án, hạng mục, vấn đề phát sinh thêm đối tượng cần hỗ trợ ĐCĐC, vấn đề định mức hỗ trợ, xem xét cân đối bổ sung vốn trong giai đoạn triển khai tới đây cũng như phương thức lồng ghép, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang dở dang.

Minh Hiếu

ngocthanh