Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức công bố triển khai chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”. Chương trình này nằm trong khuôn khổ Đề án
Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức công bố triển khai chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”. Chương trình này nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng các thương hiệu và nhận diện hàng Việt Nam…

 

Việc thực hiện Chương trình là một giải pháp hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2015 có khoảng 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Cuộc vận động; đến năm 2020 có trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

T.H

ngocthanh