Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Hà Nội

(BĐT) - Đầu tháng 6/2016, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2016 – Hợp tác đầu tư và phát triển”. Đây sẽ là diễn đàn để TP. Hà Nội tham vấn cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, tổ chức trong nước và quốc tế các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Thành phố.

Hội nghị cũng sẽ giới thiệu những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cơ hội đầu tư nhằm thu hút và phát huy mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.              

Trần Tuyết