Đẩy mạnh quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia

“Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam” sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1 - 7/8/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho Chương trình Thương hiệu quốc gia cũng như khuyến khích các doanh nghiệp
Đẩy mạnh quảng bá Chương trình  Thương hiệu quốc gia

 “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam” sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1 - 7/8/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho Chương trình Thương hiệu quốc gia cũng như khuyến khích các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Trên tinh thần đó, Tuần lễ dự kiến sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như: Hành trình Tự hào Thương hiệu Việt Nam; Khai mạc Triển lãm ảnh sản phẩm của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia; Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam…

 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tổ chức “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam” là hoạt động có ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu quốc gia là “Chất lượng - Sáng tạo - Tiên phong”; đồng thời, quảng bá, khích lệ người tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

T.Hiếu

ngocthanh