Đẩy mạnh huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu chính phủ

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 29/6/2015, đã phát hành khoảng 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 46% kế hoạch
Đẩy mạnh huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu chính phủ

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 29/6/2015, đã phát hành khoảng 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 46% kế hoạch. Bộ Tài chính đánh giá, việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ giảm so với cùng kỳ năm trước, và còn phải cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm. Nguyên nhân chính là do việc hạn chế huy động trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (5 năm trở xuống) để giảm áp lực trả nợ ngắn hạn.

 

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) mới đây cũng chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu của việc suy giảm phát hành trái phiếu chính phủ là do: việc chỉ phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên kể từ năm 2015 làm cho nhà đầu tư khó dự đoán biến động lãi suất và thu xếp nguồn vốn cho kỳ hạn đầu tư dài hơn trước trong bối cảnh lạm phát năm nay thấp nhất trong 10 năm gần đây; khu vực ngân hàng giảm cầu trái phiếu do tăng trưởng tín dụng tốt hơn, kỳ hạn trái phiếu dài không hấp dẫn khu vực này do các tổ chức tín dụng phải cân đối thanh khoản; nhà đầu tư đòi hỏi lãi suất cao hơn mức lãi suất chào bán của Kho bạc Nhà nước và nhu cầu thấp về trái phiếu kỳ hạn 10 năm (giá trị đặt thầu thấp hơn giá trị gọi thầu). 

 

Do đó, để hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2015, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia khuyến nghị cần tăng cường phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Còn theo lãnh đạo Bộ Tài chính, các tháng cuối năm Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn để chủ động và đảm bảo nguồn kịp thời cho các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Việt Thắng

 

ngocthanh