Đầu tư xây dựng thay thế đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu (Ninh Bình)

Chủ trương đầu tư xây dựng thay thế đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu tại Km255+434,81 trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Đầu tư xây dựng thay thế đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu (Ninh Bình)

Chủ trương đầu tư xây dựng thay thế đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu tại Km255+434,81 trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

 

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đoan Vỹ đến Cửa phía Bắc Ninh Bình với quy mô 4 làn xe cơ giới đã được thực hiện; trong đó có công trình xây dựng đơn nguyên bên trái cầu Gián Khẩu tại Km255+434,8 đưa vào sử dụng từ năm 2013. Trong khi đó, đơn nguyên bên phải cầu Gián Khẩu được xây dựng từ năm 1986 đã phải sửa chữa nhiều lần; tuy nhiên vẫn còn các tồn tại gây mất an toàn giao thông như: chênh lệch độ cao giữa cầu cũ và cầu mới, khẩu độ thoát nước sông nhỏ, chiều cao tĩnh không chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải thủy trên sông Hoàng Long.

 

Để nhanh chóng triển khai Dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời tổng hợp công trình này vào phương án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ còn dư của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 14/5/2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TH-CD

 

ngocthanh