Đầu tư nâng cấp tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải theo hình thức PPP

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái vừa báo cáo đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải
Đầu tư nâng cấp tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải theo hình thức PPP

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái vừa báo cáo đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 đến Cảng CMIT theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

Với đề xuất của nhà đầu tư, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công yêu cầu, để đảm bảo một cách hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đưa ra một số phương án tài chính thực hiện; tính toán tác động của Dự án tới môi trường xung quanh... Cùng với đó, đơn vị tư vấn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật của Dự án để trình Bộ GTVT thẩm định. 

Dự báo từ nhu cầu khai thác theo các giai đoạn phát triển cảng, lượng hàng và tổng số lượt tàu qua luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải, Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái đề xuất với Bộ GTVT sẽ tiến hành nâng cấp đoạn tuyến dài khoảng 30km thuộc luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.376 tỷ đồng, thời gian thực hiện vào năm 2018.

Việc đầu tư, nâng cấp luồng tàu biển trên theo đề xuất của Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái sẽ đảm bảo mục tiêu tiếp nhận các tàu lớn, chuyên đi tuyến biển xa ra, vào và tạo sức hút nguồn hàng trung chuyển quốc tế cho luồng Cái Mép - Thị Vải. 

Bích Khánh

 

ngocthanh