Đầu tư nâng cấp mặt đê sông Nhuệ (Hà Nội)

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố làm chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các hạng mục dự kiến của Dự án gồm có: các đoạn bờ tả sông Nhuệ từ cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân, bờ hữu sông Nhuệ từ cầu Tân Dân đến cầu cống Thần; hai bờ sông Nhuệ từ cầu cống Thần đến cầu Thống Nhất dài khoảng 16,5 km và chống sạt lở bờ sông Vân Đình, xã Hồng Minh.

Tính từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội đã triển khai 6 dự án cải tạo, nâng cấp đê sông Nhuệ gắn với phát triển đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 42,345 km với tổng vốn đầu tư 317,572 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án đã hoàn thành, 1 dự án đang triển khai và 2 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Lê Xuân