Đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).
Đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang từ 2 làn xe thành 4 làn xe vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng cơ chế của các dự án đầu tư trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Văn bản số 979/TTg-KTN ngày 5/7/2013 đối với việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang.

 

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc bổ sung đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang vào dự án BOT xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Hà Tĩnh và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

T.K

ngocthanh