Đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Dự án Đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ nhằm kịp thời phục vụ hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác dầu khí đang thực hiện tại Vịnh Bắc Bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Dự án Đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ nhằm kịp thời phục vụ hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác dầu khí đang thực hiện tại Vịnh Bắc Bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện đầu tư mở rộng cầu cảng của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí - PTSC Đình Vũ với công năng và quản lý, khai thác sử dụng cầu cảng phù hợp với quy định về khoảng cách an toàn và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Đồng thời, rà soát quy hoạch chi tiết phát triển các nhóm cảng biển, đề xuất điều chỉnh các khu vực cảng biển dành riêng cho phát triển hoạt động xăng, dầu.

 

Cảng biển PTSC Đình Vũ được xây dựng tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng) với diện tích sử dụng đất 138.269 m2. Công trình Cảng biển PTSC Đình Vũ gồm 250 m bến tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT đủ tải, các cỡ tàu lớn hơn giảm tải và các tàu dịch vụ dầu khí khác cùng hệ thống kho 3.240 m2, 64.965 m2 khu bãi hàng tổng hợp và hậu phương cảng, đường giao thông, kè bảo vệ bờ, các công trình kỹ thuật, phụ trợ, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc đồng bộ.

 

Cảng PTSC Đình Vũ là cảng nước sâu, là địa điểm tập kết để vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tới các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam và thế giới, đồng thời là căn cứ dịch vụ, kỹ thuật dầu khí quan trọng phục vụ cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Thủy Dung

ngocthanh