Đầu tư giai đoạn 2 Dự án Đường giao thông KCN Đồng Bành (Lạng Sơn)

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 94.860 triệu đồng vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn gửi Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
Đầu tư giai đoạn 2 Dự án Đường  giao thông KCN Đồng Bành (Lạng Sơn)

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 94.860 triệu đồng vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn gửi Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đề nghị xem xét, cho ý kiến để có cơ sở triển khai Dự án.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 60.850,0 m2 thuộc thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, do Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng làm chủ đầu tư. Dự án sẽ xây dựng 1.656,08 m đường, trong đó đường Trục chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị 6 làn xe và xây dựng cầu số 6 trên đường Nội bộ 3. 

Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự án sẽ bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc vào năm 2020 với việc xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương mỗi năm là 15 tỷ đồng, riêng trong năm 2019 là 20 tỷ đồng. 

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai dự án nhằm phát triển hệ thống hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án công nghiệp vào Khu công nghiệp Đồng Bành. 

Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 31/10/2014. Để có mặt bằng triển khai giai đoạn 1 của Dự án, tỉnh Lạng Sơn đã chi gần 14 tỷ đồng  để thực hiện thu hồi diện tích 52.814,1m2 đất của 65 hộ dân trên địa bàn 4 thôn thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 BK

ngocthanh