Đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh bằng nguồn vốn BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km1488 - km1525, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến: UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải có giải pháp điều tiết phương tiện giao thông trên các tuyến đường địa phương; chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để cải tạo tuyến đường Xóm Mới - Cam Thịnh theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Cam Thịnh theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 9/6/2017 của Chính phủ.


VGP