Đầu tư để thúc đẩy việc phát triển bền vững nguồn nước

Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ đang làm suy thoái nguồn nước, trong khi việc sử dụng, quản lý nguồn nước và xử lý các vấn đề ô nhiễm chưa được coi trọng thỏa đáng; chúng ta còn thiếu các dự án đầu tư
Đầu tư để thúc đẩy việc phát triển bền vững nguồn nước

Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ đang làm suy thoái nguồn nước, trong khi việc sử dụng, quản lý nguồn nước và xử lý các vấn đề ô nhiễm chưa được coi trọng thỏa đáng; chúng ta còn thiếu các dự án đầu tư về lĩnh vực này. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo quốc tế “An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hà Nội ngày 19/10.

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang làm cho các thách thức về nguồn nước trở nên phức tạp và rất khó lường. Nhiều quốc gia đang đứng trước thực trạng nước sông, nước ngầm suy giảm đáng kể hoặc cạn kiệt, ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp nước cho đời sống và sản xuất. Việc đảm bảo an ninh nguồn nước đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đối với Việt Nam, ngoài việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng nước, chúng ta cần phải có nhiều dự án đầu tư bền vững về lĩnh vực tài nguyên nước để thúc đẩy việc phát triển bền vững nguồn nước. Đặc biệt, để phát triển bền vững nguồn nước, cần đẩy mạnh quy hoạch, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước liên quốc gia và tăng cường vai trò của khoa học công nghệ trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước, hiệu quả quản lý và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước…

Ngô Trần

ngocthanh