Dấu ấn phát ngôn

“Nếu chúng ta cứ để tăng thu thì tăng chi, như kiểu “thuyền lên thì nước lên” thì không còn kỷ cương ngân sách nữa”
Dấu ấn phát ngôn

“Nếu chúng ta cứ để tăng thu thì tăng chi, như kiểu “thuyền lên thì nước lên” thì không còn kỷ cương ngân sách nữa”

IMG

Ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch (Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã đánh giá về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 tại Phiên họp Quốc hội ngày 28/5.

 

Theo đại biểu Trần Du Lịch, so sánh dự toán nhiệm vụ thu, chi NSNN 2013 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/11/2012 và con số quyết toán thực tế, dự toán thu NSNN là 816.000 tỷ đồng, quyết toán NSNN là 828.348 tỷ đồng; chi NSNN là 978.000 tỷ đồng, quyết toán NSNN là 1.088.153 tỷ đồng. Dự toán và thực tế chênh lệch nhau quá lớn. Phải chăng khi dự toán thì để thấp, đến khi thực hiện thì luôn vượt dự toán, vậy kỷ cương ngân sách ở chỗ nào?

 

Trong năm 2013, khi quyết định một số khoản thu, chi mới, Quốc hội có điều chỉnh lại kế hoạch ngân sách để bảo đảm kỷ cương như tính chất bắt buộc phải thực hiện, không ai được làm trái? Hay chúng ta cứ để tăng thu thì tăng chi, như kiểu “thuyền lên thì nước lên” thì không còn kỷ cương ngân sách nữa.

 

Tôi thấy rằng, kỷ cương ngân sách không nghiêm, vậy có cần khắc phục không? Trong Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) sắp tới sẽ được Quốc hội thông qua liệu có khắc phục được không? Tôi kiến nghị, khi thông qua Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) tới đây, những tồn tại về thể chế làm kỷ cương ngân sách không nghiêm cần phải khắc phục ngay.

T.Tuyết (ghi)

ngocthanh