Dấu ấn phát ngôn

“Tôi rất vui mừng khi Quốc hội quyết định bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay trong khóa này. Ta cần hỗ trợ họ bằng hệ thống bằng luật, đồng bộ,
Dấu ấn phát ngôn

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

IMG

 “Tôi rất vui mừng khi Quốc hội quyết định bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay trong khóa này. Ta cần hỗ trợ họ bằng hệ thống bằng luật, đồng bộ, toàn diện chứ không đơn thuần bằng những văn bản dưới luật”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội về việc cần phải quan tâm nhiều hơn đối với doanh nghiệp trong nước. Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, không chỉ doanh nghiệp trong nước, mà bản thân các doanh nghiệp FDI cũng rất mong muốn điều này.

 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đại biểu Quốc hội Đoàn Vĩnh Phúc

IMG

“Tôi đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội Luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì đây là thành phần kinh tế chủ đạo phát triển ngành công nghiệp”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo (Đoàn Vĩnh Phúc) đã nhấn mạnh như vậy khi nói về thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, việc tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI còn nhiều hạn chế, chưa tạo động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Trước mắt, cần sớm phải có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình tham gia chuỗi sản xuất phát triển công nghiệp phụ trợ.

Thanh Tú (tổng hợp)

 

ngocthanh