dấu ấn phát ngôn

“Xây trụ sở hoành tráng làm tăng nợ của ngân sách địa phương, tất yếu sẽ làm tăng nợ công”
dấu ấn phát ngôn

IMG

Ông Bùi Đức Thụ, 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội

Đây là cảnh báo của ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội liên quan đến việc xây dựng trụ sở hành chính công tại địa phương.

 

Theo ông Bùi Đức Thụ, việc xây dựng trụ sở hành chính công đã được phân cấp cho địa phương xem xét, quyết định, nên việc triển khai các dự án phải phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, nằm trong kế hoạch 5 năm đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đồng thời, phải đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng trụ sở hành chính công cũng phải tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, diện tích...

 

“Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, một số tỉnh đã xây dựng trụ sở quá hoành tráng, vượt tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Tôi cho đó là điều không phù hợp với quy định pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải làm rõ, sớm ngăn chặn tình trạng này”, ông Bùi Đức Thụ nêu kiến nghị và cho rằng: “Để khắc phục tình trạng xây trụ sở công quá hoành tráng, các cấp chính quyền địa phương trước khi triển khai dự án cần rà soát, đánh giá lại tình hình để bảo đảm thực hiện nghiêm, thực hiện đúng theo tinh thần của Chỉ thị 1792/CT-TTg, tránh tình trạng mất cân đối, gây nợ cho ngân sách địa phương. Nếu tăng nợ của ngân sách địa phương tất yếu sẽ làm tăng nợ công”.

 

Ông Bùi Đức Thụ nhấn manh, trong điều kiện nợ công của Việt Nam hiện đang ở mức cao, tiến sát trần, nếu như không có các giải pháp tốt về tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản, để tình trạng chi vượt, “vung tay quá trán” ở một số địa phương như hiện nay sẽ gây áp lực đối với vấn đề vượt trần nợ công, gây mất ổn định về tài chính ngân sách.

Hải Bình (tổng hợp)

ngocthanh