Dấu ấn phát ngôn

“Giá trị hợp đồng mà các nhà thầu Việt Nam trúng thầu tại các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản có xu hướng tăng lên hàng năm. Đồng thời, việc chuyển giao công nghệ thông qua các dự án này cũng diễn ra rất mạnh mẽ”.
Dấu ấn phát ngôn

IMG

Ông Mutsuya Mori

Đó là khẳng định của ông Mutsuya Mori, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam về việc Việt Nam đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Ông Mutsuya Mori cho biết, từ năm 2010 đến nay, các dự án của Việt Nam sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản với những ràng buộc chỉ chiếm dưới 40% tổng số vốn cam kết. Đáng chú ý, dữ liệu của JICA ghi nhận, giá trị các hợp đồng mà các nhà thầu Việt Nam trúng thầu trong các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản có xu hướng tăng hàng năm, từ 31,2 tỷ Yên năm 2010 lên 73,5 tỷ Yên năm 2014. Bên cạnh đó, việc chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản thông qua các dự án cũng được thực hiện tích cực, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Để Việt Nam sử dụng tốt nguồn vốn vay ODA Nhật Bản trong thời gian tới, ông Mutsuya Mori cho rằng, việc lựa chọn dự án phù hợp là quan trọng, song việc không để chậm trễ trong triển khai dự án còn quan trọng hơn.

T.H (tổng hợp)

ngocthanh