Dấu ấn phát ngôn

“Một số địa phương và nhiều doanh nghiệp vẫn còn rất thờ ơ với tái cơ cấu nông nghiệp. Vì vậy, nếu không liên kết đủ các thành phần thì liên kết đó chắc chắn không thành công”.
Dấu ấn phát ngôn

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” vừa diễn ra tại Hà Nội.  

 

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu 16 địa phương chưa có Đề án tái cơ cấu nông nghiệp hoặc Kế hoạch hành động, từ nay đến cuối năm phải hoàn thành. Các địa phương cũng phải tích cực kêu gọi doanh nghiệp chung tay thực hiện Đề án tái cơ cấu, đồng thời, địa phương phải tự giới thiệu với doanh nghiệp về thế mạnh của mình. Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, nếu ngành nông nghiệp không nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh thì sẽ thất bại ngay trên sân nhà.

 

 

Cũng theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tái cơ cấu nông nghiệp cần tránh cách làm dàn trải. Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu, các địa phương cần kêu gọi, thu hút doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện. "Tái cơ cấu nông nghiệp phải quan tâm thay đổi tư duy trách nhiệm của con người với sản phẩm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, tiềm năng từ doanh nghiệp còn rất lớn, vì vậy những vướng mắc nào từ cơ chế chính sách còn là rào cản để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cần phải được rà soát và gỡ bỏ.

 Ngô Trần (ghi)

ngocthanh