dấu ấn phát ngôn

“Do năng lực của Tổng thầu EPC và Tư vấn giám sát không đáp ứng được yêu cầu, nhưng Bộ Giao thông vận tải không thể thay thế được vì bị ràng buộc bởi điều kiện của bên tài trợ vốn; việc lập Hợp đồng EPC trước đây thiếu chặt chẽ, không xác định được khối lượng và giá trị”.
dấu ấn phát ngôn

IMG

Ông Triệu Khắc Dũng, 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đây là lý giải của ông Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải trước tình trạng dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) bị kéo dài, chậm tiến độ 19 tháng so với hợp đồng và khả năng còn phải kéo dài đến ngày 30/6/2016.

 

Hiện nay, tiến độ Dự án chỉ mới đạt 58%, đã hoàn thành 413/419 trụ cầu, 100% trụ nhà ga, 442/806 phiến dầm giản đơn, 331/1.216 cọc khoan nhồi. Tổng mức đầu tư của Dự án đã được điều chỉnh tăng nhiều lần và gần đây nhất là 868 triệu USD (tăng 315,8 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu).

 

Ông Triệu Khắc Dũng cũng cho rằng, khi ký kết hợp đồng EPC thì tổng thầu EPC sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành toàn bộ Dự án, nhưng suốt những năm qua, việc thực hiện hợp đồng EPC đã đi “chệch hướng” và mới chỉ dựa trên những hợp đồng tạm tính, chưa có thiết kế kỹ thuật của Dự án. Từ năm 2008 đến nay, thiết kế kỹ thuật chi tiết của nhiều hạng mục vẫn chưa thể phê duyệt do Luật Xây dựng của Việt Nam và của Trung Quốc khác nhau.

 

Bích Thủy (tổng hợp)

ngocthanh