Dấu ấn phát ngôn

Nói về câu chuyện các siêu dự án tại Việt Nam, như các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM liên tục bị lùi tiến độ, đội vốn lên nhiều lần, ông Huỳnh Thế Du đặt câu hỏi,
Dấu ấn phát ngôn

“Yếu tố quyết định sự thành bại của các dự án đầu tư công chính là động cơ”

Nói về câu chuyện các siêu dự án tại Việt Nam, như các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM liên tục bị lùi tiến độ, đội vốn lên nhiều lần, ông Huỳnh Thế Du đặt câu hỏi, nếu bỏ công sức làm cho dự án hiệu quả, chi phí thấp, minh bạch mọi thứ, vướng đâu gỡ đó thì sẽ được gì? Thử đặt vấn đề lên bàn cân, nếu dự án có giá thấp, triển khai nhanh, hiệu quả thì cả nền kinh tế được lợi, nhưng nhà thầu, bên bán thiết bị và những người liên quan không được gì cả. Nếu dự án đội vốn lên cao thì được mất sẽ theo chiều ngược lại. Rõ ràng, sự thành bại của dự án phụ thuộc rất nhiều vào “động cơ”, các siêu dự án thường bị yếu tố kinh tế, lợi ích chi phối nhiều hơn là các yếu tố kinh tế kỹ thuật.

IMG

Ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bên cạnh đó, theo ông Huỳnh Thế Du, đội vốn xảy ra với rất nhiều các dự án công trên thế giới, nên việc đội vốn các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam là điều có thể tiên đoán. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mức độ đội vốn của nó. Tình trạng đội vốn xảy ra ở rất nhiều các dự án đầu tư công và vượt quá tầm kiểm soát không chỉ của cấp chính quyền địa phương như Hà Nội, TP.HCM hay các địa phương khác, mà còn cả của chính quyền trung ương bao gồm các bộ, ngành và dự án do Chính phủ quyết định. Nguyên nhân chính là do không xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên liên quan, kể cả của một số cá nhân với tư cách là người đứng đầu, trong những siêu dự án này. Rất nhiều nguyên nhân khách quan như năng lực không đảm bảo, điều kiện địa hình khó khăn, lạm phát cao, tỷ giá biến động, bất ổn kinh tế vĩ mô, do dự án mới nên chưa có kinh nghiệm, và hàng nghìn lý do khác nữa thường được nghe thấy một khi có yêu cầu báo cáo giải trình trách nhiệm. Thực tế cho thấy những lý do này thật không thể thuyết phục, thế nhưng nó vẫn được nhiều người sử dụng một cách nhuần nhuyễn. 

Nguyệt Minh

ngocthanh