Dấu ấn phát ngôn

“Cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, nhà đầu tư... làm được cái gì, đã đóng góp như thế nào thì chúng ta phải ghi nhận, đánh giá một cách khách quan, công bằng, chứ không chỉ ghi nhận mặt bất cập, mặt chưa được.”
Dấu ấn phát ngôn

“Cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, nhà đầu tư... làm được cái gì, đã đóng góp như thế nào thì chúng ta phải ghi nhận, đánh giá một cách khách quan, công bằng, chứ không chỉ ghi nhận mặt bất cập, mặt chưa được.”

IMG

Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) 

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Ngô Văn Khánh trong thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (hợp đồng BT và BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường do Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hà Nội và UBND TP.HCM làm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra là các dự án đã và đang thực hiện đầu tư từ năm 2010 đến hết tháng 6/2015. Thời gian thanh tra là 75 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Mục đích của việc thanh tra lần này, theo ông Ngô Văn Khánh là muốn làm cho lĩnh vực đầu tư giao thông bằng các hình thức đầu tư trở nên tốt lên, hiệu quả lên. Quan điểm thanh tra, xử lý là để quản lý, để ổn định và phát triển. Ngoài ra, do đặc thù của các dự án PPP giao thông là có quy mô lớn và thời gian thu hồi vốn rất lâu, ông Ngô Văn Khánh cũng yêu cầu, qua thanh tra, Đoàn thanh tra phải nói đúng được mặt làm được, đồng thời, phải nhận diện, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với mặt chưa được trong đó có các hạn chế, cản trở, vướng mắc... và phải xem xét kĩ theo từng chủ thể.

NM (tổng hợp)

ngocthanh