Dấu ấn phát ngôn

“Cần xác định rõ mục tiêu, lộ trình công nghiệp hóa để chuẩn bị nguồn lực, để không đi lệch hướng, hoặc quá sa đà vào các mục tiêu mà không biết mình đang đứng ở đâu, có bao nhiêu vốn trong tay”.
Dấu ấn phát ngôn

“Cần xác định rõ mục tiêu, lộ trình công nghiệp hóa để chuẩn bị nguồn lực, để không đi lệch hướng, hoặc quá sa đà vào các mục tiêu mà không biết mình đang đứng ở đâu, có bao nhiêu vốn trong tay”.

Theo CEO Đặng Đức Thành, trong khi xuất phát điểm của Việt Nam là một nước vừa thoát ra khỏi nước nghèo với nguồn lực còn rất hạn chế, đầu tư phát triển công nghiệp hóa (hàm ý có công nghiệp nặng) lại đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, do đó rất cần xác định lộ trình thực hiện công nghiệp hóa. 

IMG

CEO Đặng Đức Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà kinh tế, Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chính do việc xác định chủ trương thực hiện công nghiệp hóa không rõ ràng, dẫn đến các tỉnh tiến hành triển khai đại trà, nơi nào cũng xây dựng và phát triển khu công nghiệp, nơi nào cũng xây dựng cảng biển, sân bay. Và kết quả là nhiều công trình không sử dụng hết công suất, lãng phí nghiêm trọng; nhiều khu công nghiệp còn bỏ hoang, trong khi đó đất cho sản xuất nông nghiệp lại bị thu hẹp dần, người nông dân không có đất canh tác.

 

Trong lúc nguồn lực còn rất yếu, nhưng do sa đà với những mục tiêu to tát, nên chúng ta đã cho phát triển ngay các tập đoàn quy mô lớn một cách duy ý chí với mong muốn sớm thực hiện chủ trương công nghiệp hóa. Kết quả là sự đổ vỡ với những cái chết được báo trước của nhiều tập đoàn, như Vinashin, Vinalines… 

 

Do tư duy nóng vội muốn tiến ngay lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác định các doanh nghiệp nhà nước là đội quân chủ lực, chúng ta đã ưu đãi quá nhiều cho doanh nghiệp nhà nước. Chính cơ chế này đã khiến cho các thành phần kinh tế khác không thể cạnh tranh lành mạnh với khối doanh nghiệp nhà nước, cũng như không thể có cơ hội tiếp xúc với nguồn vốn vay… 

 

Vì thế, trong chiến lược công nghiệp hóa, cần xác định tỷ lệ phần trăm đầu tư thực hiện công nghiệp hàng năm là bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm là phát triển dịch vụ, phát triển ngành du lịch; bao nhiêu phần trăm là đầu tư cho phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn; bao nhiêu phần trăm dành cho xóa đói giảm nghèo; bao nhiêu phần trăm dành cho đầu tư nâng cao dần chất lượng cuộc sống? Việc xác định này không phải là quay lại thời kinh tế tập trung bao cấp, mà việc cụ thể hóa chiến lược phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa với lộ trình, quy mô theo từng thời gian phù hợp nguồn vốn có thể thu xếp được của quốc gia, đồng thời đầu tư thích hợp theo từng thời gian.

Nguyệt Minh (thực hiện)

ngocthanh