Dấu ấn phát ngôn

“Bộ máy của các doanh nghiệp khi chịu sức ép cạnh tranh buộc họ phải cải cách, nhưng với Nhà nước thì cải cách là bài toán lớn”.
Dấu ấn phát ngôn

 

 

IMG

Ông Trương Đình Tuyển

nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại:

 

“Bộ máy của các doanh nghiệp khi chịu sức ép cạnh tranh buộc họ phải cải cách, nhưng với Nhà nước thì cải cách là bài toán lớn”.

Theo ông Trương Đình Tuyển, việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp cho Việt Nam có nhiều cơ hội, song những cơ hội này không biến thành lợi ích và sức cạnh tranh cho Việt Nam trên thị trường thế giới. Bởi cơ hội luôn đi kèm với những thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt. “Thách thức là có nhưng chúng ta vượt qua đến đâu đều phụ thuộc vào khả năng của chính chúng ta”, ông Trương Đình Tuyển nhấn mạnh và cho rằng,  sức ép và thách thức cải cách đối với Nhà nước sẽ nhiều hơn là các doanh nghiệp  vì bộ máy của các doanh nghiệp khi chịu áp lực cạnh tranh sẽ buộc phải cải cách, còn với Nhà nước thì vấn đề cải cách là bài toán lớn.

H.B (ghi)

ngocthanh