Đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công

Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội thảo Tham vấn về báo cáo đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công.
Đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công

Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội thảo Tham vấn về báo cáo đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. 

Mục tiêu chính của Hội thảo là để thực hiện các phân tích về kinh tế nhằm hỗ trợ cho quy hoạch chiến lược của các ngành kinh tế quan trọng của khu vực đồng bằng châu thổ sông Mê Công. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã bàn về đánh giá tác động của các dự án, công trình thủy điện trên dòng Mê Công lên sinh kế của người dân; qua đó, đưa ra các giải pháp cho vấn đề sinh kế và thu nhập của các cộng đồng dân cư hạ lưu sông Mê Công. Đồng thời, Hội thảo cũng đề cập đến vấn đề phát triển thủy điện trên dòng chính sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tình trạng đói nghèo và điều kiện sinh sống của người nghèo – những người dễ bị tổn thương nhất.

Theo đó, đối với nông nghiệp, giá trị tác động của các dự án thủy điện lên ngành này có thể sẽ lên đến gần 2,95 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, tác động lên GDP sẽ là hơn 4,6 nghìn tỷ đồng cho toàn vùng. Do vậy, theo các chuyên gia, cần phải có những giải pháp mạnh mẽ để ứng phó với những kịch bản này.

Nguyễn Quang

ngocthanh