Đảm bảo tính toàn diện của tất cả các hoạt động thống kê

Sáng 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi). Theo đó, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án
Đảm bảo tính toàn diện  của tất cả các hoạt động thống kê

Sáng 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi). Theo đó, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê ngoài nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

IMG

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

 Ảnh: Đoàn Bắc

Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi) được Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trình bày trước Quốc hội đã khẳng định: Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê. Tuy vậy, Luật Thống kê năm 2003 đã bộc lộ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn vận động của đời sống kinh tế - xã hội; bất cập so với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách; bất cập trước yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Do đó, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, dự án Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng trong xã hội; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thống kê; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê nhà nước; chọn lọc, tiếp thu các quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của Luật Thống kê mẫu quốc tế và Luật Thống kê của các nước có nền thống kê phát triển.

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, dự án Luật Thống kê lần này sửa đổi, bổ sung căn bản, toàn diện, đặc biệt là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, sửa đổi những quy định hiện hành còn có hạn chế, không thống nhất, không phù hợp với thực tế về tổ chức và hoạt động thống kê hiện nay và bổ sung các quy định về hoạt động thống kê mà Luật Thống kê năm 2003 chưa quy định. Chính vì vậy, về tên gọi của Luật sẽ là Luật Thống kê (sửa đổi) thay thế Luật Thống kê năm 2003.

 

Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bao gồm 9 chương, 74 điều. Trong đó, đáng chú ý, nhằm khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với địa phương và bộ, ngành, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) quy định trách nhiệm và vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trong trường hợp bộ, ngành không thực hiện ý kiến thẩm định của Cơ quan Thống kê Trung ương thì Cơ quan Thống kê Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

 

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thống kê (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, UBKT tán thành với Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Luật Thống kê là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập của Luật Thống kê hiện hành như: chất lượng, độ tin cậy của số liệu thống kê; chênh lệch số liệu thống kê giữa Trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành về một số chỉ tiêu thống kê; công tác phân tích, dự báo thống kê; việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn dữ liệu thông tin sẵn có; về hội nhập quốc tế đối với công tác thống kê. Đồng thời, việc sửa đổi Luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động thống kê nhà nước và hoạt động thống kê ngoài nhà nước.

 

Ông Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra tán thành với phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật và khẳng định, phạm vi điều chỉnh bao gồm thống kê nhà nước và thống kê ngoài nhà nước cho thấy sự hoàn thiện khuôn khổ pháp lý toàn diện của dự thảo Luật đối với hoạt động thống kê của toàn xã hội. Việc quy định thống kê ngoài nhà nước bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo quy định của Hiến pháp, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.  

 

Tuy nhiên, Báo cáo thẩm tra của UBKT cũng ghi nhận một số ý kiến đề nghị cần quy định về chuyển tiếp trong dự thảo Luật; bổ sung quy định khi thay đổi phương pháp tính đối với một số chỉ tiêu thống kê quốc gia; cần phải giải thích rõ lý do, quy định chuyển tiếp áp dụng phương pháp tính mới với số liệu thống kê của các năm trước đó nhằm bảo đảm số liệu thống kê có tính hệ thống, tính lịch sử và so sánh được, tránh bị đứt quãng; quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện giữa Luật Thống kê hiện hành và Luật Thống kê (sửa đổi).

Trần Tuyết

 

ngocthanh