Đảm bảo tiến độ thực hiện 2 dự án công viên ở Hà Nội

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án Khu công viên hồ điều hòa CV1
Đảm bảo tiến độ thực hiện 2 dự án công viên ở Hà Nội

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án Khu công viên hồ điều hòa CV1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy; Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

 

Theo đó, đối với dự án Khu công viên hồ điều hòa CV1, ông Nguyễn Quốc Hùng giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, đề xuất giải pháp quy hoạch tổng thể toàn tuyến mương Đồng Bông để làm cơ sở quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng trước ngày 30/11/2015. Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, nhà đầu tư hoàn chỉnh nội dung hợp đồng, thực hiện ký kết ngay sau khi hoàn thành các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư; UBND các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng theo quy định, đáp ứng tiến độ Dự án.

 

Đối với dự án Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng giao UBND quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư, bao gồm các nội dung: hồ sơ mời thầu, quy hoạch, giao đất, tiến độ thực hiện Dự án, đề xuất giải pháp triển khai Dự án trên nguyên tắc là công viên mở, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiên Dự án. Các công tác này phải thực hiện xong và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2015.

H.B

ngocthanh