Đảm bảo ngân sách chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bằng cách nào?

Tôi cho rằng, cần xây dựng tốt năng lực, đánh giá và truy xuất chi tiêu liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hoạt động này sẽ giúp Chính phủ quản lý các chương trình
Đảm bảo ngân sách chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bằng cách nào?

Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

IMG

Tôi cho rằng, cần xây dựng tốt năng lực, đánh giá và truy xuất chi tiêu liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hoạt động này sẽ giúp Chính phủ quản lý các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường các kênh tài trợ.

 

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

IMG

Tôi nghĩ, Việt Nam cần phải tăng cường vai trò của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu trong điều phối chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, cần xác định phải ưu tiên các chính sách về thích ứng và giảm nhẹ thiên tai để từ đó có kết nối với quy trình lập kế hoạch và ngân sách dành cho hoạt động này.

 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

IMG

Theo tôi, ngân sách chi thường xuyên cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh rất quan trọng và cần có kế hoạch cụ thể, vì đây là chi tiêu cho các hành động giảm nhẹ thiên tai cũng như các hoạt động về xây dựng năng lực khoa học, công nghệ xã hội, chính sách và quản trị. 

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh