Đắk Lắk hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hình thành các chuỗi giá trị để phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, Đắk Lắk cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ.              

Minh Thủy