Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tạo bước chuyển mới cho tư duy đổi mới

Trong hai ngày 13 - 14/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy
Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tạo bước chuyển mới cho tư duy đổi mới

Trong hai ngày 13 - 14/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. 

IMG
Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020
 Ảnh: Lê Tiên
Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 được kỳ vọng tạo bước chuyển mới cho tư duy đổi mới trong toàn Đảng bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước.
Theo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT, trong giai đoạn 2010 - 2015, trước bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động, Bộ KH&ĐT đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê; tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, trình Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế; soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng góp phần đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, xây dựng các chính sách góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
Để phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư để quán triệt và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện thành công trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Báo cáo tổng kết của Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT chỉ rõ: “Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bộ KH&ĐT đã chủ trì, tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật quan trọng như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Hợp tác xã; xây dựng một số quyết sách quan trọng về đổi mới lĩnh vực đầu tư công, chuyển từ đầu tư hàng năm sang đầu tư trung hạn, góp phần khắc phục cơ bản phân bổ vốn dàn trải, manh mún và thiếu hiệu quả. Hiện nay, Bộ đang tích cực xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 (trình Đại hội Đảng lần thứ XII); Báo cáo tầm nhìn Việt Nam đến năm 2035; các đề án điều phối công tác vĩ mô như Đề án tái cơ cấu nền kinh tế 2013 - 2020, tổng kết 30 năm kinh tế thị trường, Đề án về cải cách thủ tục hành chính, Đề án đổi mới công tác thống kê,… Các báo cáo, đề án đều được chuẩn bị với nội dung chất lượng tốt, thể hiện tính đột phá, sáng tạo, tinh thần cải cách và minh bạch, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. 
Theo thống kê, từ năm 2011 đến 2014, Bộ KH&ĐT đã thực hiện 550 đề án, báo cáo về các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật, chưa kể các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Trong năm 2015, Bộ dự kiến tập trung thực hiện 120 đề án, báo cáo. Theo đánh giá, những đề án, giải pháp mà Bộ KH&ĐT đề xuất, kiến nghị và ban hành đã phát huy tốt và có hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng tình, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới nói chung và nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT nói riêng. Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, chủ động, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&ĐT. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, tạo mặt bằng pháp lý bình đẳng, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế; đôn đốc tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra để các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đấu thầu sớm đi vào thực tiễn cuộc sống; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại; nâng cao khả năng thu hút, quản lý và giải ngân nguồn vốn FDI, ODA. Đặc biệt, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những thất thoát, tiêu cực trong đầu tư.  
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Vinh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT trong công tác dân vận, tổ chức cán bộ, thường xuyên động viên cán bộ và đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo sự đồng lòng, nhất trí cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Theo đồng chí Bùi Quang Vinh, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT đã dành nhiều tâm sức, chủ trì, khởi xướng nhiều đổi mới mang tính đột phá. “Đưa những đổi mới này vào Nghị quyết để thực hiện đã khó, đưa vào cuộc sống để đất nước thực sự thay đổi còn khó hơn. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn của Ban Cán sự Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&ĐT khóa tới. Nhưng không làm được là không hoàn thành nhiệm vụ, khó mấy cũng phải làm”, đồng chí Bùi Quang Vinh chỉ đạo.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tăng cường đổi mới phương pháp công tác, phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy, các chi ủy để phấn đấu đạt mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Bộ KH&ĐT trong sạch, vững mạnh, lòng dân yên, nhiệm vụ chính trị hoàn thành”.
Đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Đào Ngọc Dung đã thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT. Đồng chí Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ KH&ĐT là 1 trong 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đảng trên tổng số 64 đơn vị thuộc Khối các cơ quan Trung ương được trao tặng Cơ thi đua.
Bích Thủy 

ngocthanh