Đại hội Biển Đông Á lần 5 hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp báo về Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 do Việt Nam tổ chức. Đại hội là nơi trao đổi thông tin tương tác, trung tâm xây dựng và phát triển
Đại hội Biển Đông Á lần 5 hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp báo về Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 do Việt Nam tổ chức. Đại hội là nơi trao đổi thông tin tương tác, trung tâm xây dựng và phát triển các quan hệ đối tác, là cơ chế giám sát và lập kế hoạch cho sự phát triển bền vững của khu vực các biển Đông Á.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, Đại hội lần này được xem là nền tảng để đánh giá những bài học kinh nghiệm và tiến bộ đạt được, mở rộng các hoạt động hiệu quả, hướng tới xây dựng một nền kinh tế xanh, xác định mục tiêu và kế hoạch mới cho khu vực Đông Á theo các cam kết toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, chủ đề của Đại hội lần thứ 5 đã được các quốc gia thành viên lựa chọn là “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015”. 

Đáng chú ý, tại Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 này có hội nghị bàn tròn: Đầu tư và các tác động trong nền kinh tế xanh để bảo tồn; Hội nghị Thương mại và nền kinh tế xanh: Xây dựng mạng lưới thương mại bền vững tại khu vực Đông Á. 

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 16 - 21/11/2015.

 Nguyễn Quang

ngocthanh