Đa số hợp tác xã nông nghiệp thiếu vốn, yếu năng lực quản trị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (Phano) tổ chức hội thảo về hợp tác xã (HTX) và các tổ chức kinh tế hợp tác khác trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đa số hợp tác xã nông nghiệp  thiếu vốn, yếu năng lực quản trị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (Phano) tổ chức hội thảo về hợp tác xã (HTX) và các tổ chức kinh tế hợp tác khác trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

 Theo thống kê, đến cuối năm 2014 cả nước có 142.800 tổ hợp tác và 18.638 HTX đang hoạt động, trong đó có hơn 10.000 HTX đang làm dịch vụ nông nghiệp và thủy sản. Các HTX và tổ hợp tác thu hút sự tham gia của 12 triệu hộ gia đình, là chỗ dựa để tìm kiếm nguồn thu nhập, góp phần ổn định đời sống và an sinh xã hội. Tuy nhiên, đánh giá chung, tình hình phát triển của khu vực kinh tế HTX hiện nay chưa đạt như mong muốn, với nhiều điểm yếu và hạn chế chưa được khắc phục như năng suất, chất lượng sản phẩm thấp; doanh thu thấp; thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc thiếu ổn định về thị trường; quy mô sản xuất nhỏ lẻ. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là do thiếu vốn, hạn chế về năng lực quản trị, lạc hậu về công nghệ và xúc tiến thương mại cũng như thiếu vắng đơn vị thành công trong việc tạo dựng thương hiệu…

 

Ông Hoàng Xuân Trường, chuyên gia nghiên cứu của Phano cho biết, hiện hoạt động của các HTX nhìn chung vẫn khó khăn, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và càng khó khăn đối với khu vực đồng bào dân tộc. Nơi đây rất hạn chế về nguồn lực xã hội, nhận thức của người dân và cũng như thiếu thốn về điều kiện để phát triển, đặc biệt là thiếu đường sá, hạ tầng; sự eo hẹp về ngân sách và yếu kém về nhân lực… 

 

Tại Hội thảo, đại diện các hộ sản xuất, các doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, để hỗ trợ HTX và các tổ chức kinh tế hợp tác khác trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển, Nhà nước, cơ quan chức năng và nhất là chính quyền cấp địa phương cần quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi hoặc có ưu đãi nhất định đối với các HTX và tổ hợp tác; trong đó, mục tiêu lớn nhất là làm sao hỗ trợ các đơn vị này tồn tại, phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Nhà nước cần hỗ trợ HTX và các tổ hợp tác chuyển giao công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại; đầu tư về hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực…

Ngô Trần

ngocthanh