Đa số DN lạc quan về kết quả hoạt động trong quý cuối

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) quý III so với quý trước, có 36,6% số DN đánh giá
Đa số DN lạc quan về kết quả hoạt động trong quý cuối

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) quý III so với quý trước, có 36,6% số DN đánh giá tình hình khả quan hơn; 19,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 43,5% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

IMG

Trong tháng 9, cả nước có 1.515 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với tháng trước

Ảnh: Tiên Giang

Tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường cải thiện rõ rệt

Thông tin từ Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia thuộc Bộ KH&ĐT cho thấy, trong tháng 9 (tính từ ngày 20/8 đến 20/9), cả nước có 7.042 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 44,5 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một DN đạt 6,3 tỷ đồng. So với tháng trước, số DN thành lập mới giảm 24,3%, số vốn đăng ký giảm 19,3%, nguyên nhân của tình trạng này là do tháng 9/2015 trùng với thời điểm tháng 7 Âm lịch nên người dân có tâm lý hạn chế thành lập DN. 

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 6.962 DN, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những DN quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,5%). Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 47.604 DN, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, cả nước có 1.515 DN quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với tháng trước; có 9.439 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 24,3%, bao gồm 1.443 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.996 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký; có 672 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 19,4%.

 

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 68.347 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số DN và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 608,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn trong 9 tháng đầu năm nay. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2015 là 1.029,9 nghìn tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đó, số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm nay là 12.848 DN, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng cục Thống kê đánh giá, tình hình DN gia nhập thị trường trong 9 tháng năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng DN và hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho DN.

 

Gần 50% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trong quý IV

Đánh giá về xu hướng kinh doanh của DN trong quý IV, có 46,8% DN cho rằng, xu hướng sẽ tốt lên so với quý III và 38,8% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. 

Đối với tình hình tồn kho sản phẩm, Tổng cục Thống kê cho biết, có 21,7% số DN có lượng tồn kho quý III tăng so với quý trước, 30,9% số DN có lượng tồn kho giảm và 47,4% số DN giữ ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III, có 16,2% số DN dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng, 33,5% số DN cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 50,3% số DN cho rằng không có biến động về tồn kho nguyên, vật liệu.

Về khối lượng sản xuất, 40% DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý III năm nay tăng so với quý trước; 20,7% DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 39,3% cho rằng ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III, có 49,2% DN dự báo khối lượng sản xuất tăng lên, 13,8% số DN dự báo giảm và 37,0% số DN dự báo ổn định.  

 

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quý III so với quý trước, có 28,5% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn, 19,8% số DN có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,7% số DN có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Về xu hướng quý IV so với quý III, có 37,6% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu, 13,1% số DN dự kiến giảm và 49,3% số DN dự kiến ổn định.

 

Về chi phí sản xuất, có 26,7% số DN khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm trong quý III tăng so với quý trước, 9,7% số DN khẳng định chi phí giảm và 63,6% số DN đánh giá chi phí ổn định. Về xu hướng quý IV so với quý III, có 20,6% số DN dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng, 11,7% cho rằng chi phí giảm và 67,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định. 

Trần Tuyết

ngocthanh