Đã phê duyệt 24 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

Đó là thông tin được nêu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, diễn ra ngày 13/8 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp tổ chức.
Đã phê duyệt 24 quy hoạch  phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

Đó là thông tin được nêu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, diễn ra ngày 13/8 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp tổ chức.

IMG

Theo các chuyên gia, việc triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt yêu cầu đặt ra, nguyên nhân là do sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương một số nơi còn thiếu quyết liệt

Sau 2 năm triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Bộ NN&PTNT đã cụ thể hóa xây dựng một số tiểu đề án trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Tính đến hết tháng 7 năm nay, đã có 47 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố ban hành Đề án, Kế hoạch hành động tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo định hướng tái cơ cấu, trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường, đến nay Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt 24 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu, trong đó có 17 quy hoạch trên cả nước và 7 quy hoạch vùng, khu vực, địa bàn cụ thể. 

 

Theo các chuyên gia, kết quả bước đầu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần duy trì tăng trưởng sản xuất, kinh doanh toàn ngành và nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm 2014, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 30 tỷ 860 triệu USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Ước tính 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai tái cơ cấu còn chưa đạt yêu cầu đặt ra, nguyên nhân chính là do nhận thức về tái cơ cấu chưa đúng mức, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương một số nơi còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo. 

 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, thực tiễn cho thấy, thực hiện tốt tái cơ cấu là cách duy nhất để khắc phục cơ bản những tồn tại, tạo điều kiện cho nông nghiệp chuyển sang giai đoạn phát triển mới, đạt kết quả cao hơn. Để thực hiện thành công chủ trương lớn này cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao và nỗ lực to lớn của chính quyền, các ngành, người nông dân và các doanh nghiệp… 

 

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức trong các cơ quan có trách nhiệm cũng như bà con nông dân để tất cả vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt; phải triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu đó là tổ chức lại sản xuất với sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp, tổ chức lại các hợp tác xã, các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị; tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các doanh nghiệp xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp nêu rõ: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong triển khai tái cơ cấu của cả nền kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, đòi hỏi các bộ, ngành thành viên phối hợp với các địa phương khẩn trương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp để nắm bắt những cơ hội và ứng phó với thách thức trong tiến trình hội nhập hiện nay.

 Tin và ảnh: Ngô Trần

ngocthanh